Rotary 1Club Kroměříž

             ► Pro členy klubu
         ROTARY KLUB KROMĚŘÍŽ         

   HOME
Úvodní stránka
  
   ROTARY INTERNATIONAL
Co je Rotary
Historie Rotary
  
   KLUB KROMĚŘÍŽ
Setkání Klubu
Členové klubu
Naše aktivity
Pomoc Japonsku
  
   MĚSTO KROMĚŘÍŽ
Naše město
      Rotary Klub Kroměříž
HISTORIE ROTARY

V únoru r. 1905 založil P. Harris v americkém Chicagu klub přátel rozdílných profesí i náboženského vyznání, který sdružovala společná idea podpory vysokých etických zásad v povolání se snahou prohlubování myšlenek služby a přátelství jako cesty k osobní spokojenosti a úspěchu. Tak začaly pravidelné každotýdenní klubové schůzky, které se konaly na principu rotace tj. po každé u jiného člena klubu před a nebo po pracovní době v jeho kanceláři. Také později po vzniku dalších klubů se ve funkci presidenta klubu začali jeho členové střídat - rotovat vždy každý rotariánský rok, který trvá od července běžného do června následujícího roku. Z malého okruhu zástupců jednotlivých profesí v regionu se humanistické myšlenky začaly velmi záhy šířit a tak byly postupně do hnutí Rotary zapojováni nejkvalitnější představitelé podnikatelských a intelektuálních kruhů.

  V předválečném Československu zapustilo Rotary International kořeny v polovině dvacátých let v Praze. V průběhu nacistické okupace Československa neměly ideje rotariánství možnost realizace, ale záhy po osvobození - již koncem roku 1945 začala obnova prořídlých řad Rotary klubů.

A tak nejen v letech 1939-45, ale i v letech 1948-89 nesměly být myšlenky rotariánství v našich zeměpisných šířkách vůbec prezentovány a tak až po listopadu 1989 dochází znovu na území Československa k obnovení činnosti i k vytváření nových Rotary klubů.
 

  V historicky velmi krátké době počet Rotary klubů na území dnešní České a Slovenské republiky dosáhl stejného počtu jako před válkou, tj. 42 klubů a svým vlivem i činností tyto kluby významně přispěly k naplňování mezinárodních humanitárních, vzdělávacích či účelových projektů v rámci rakousko česko-slovenského distriktu č.1920 v období od r. 1990 až do první poloviny r. 1999, jakož i v samostatném česko-slovenském distriktu č. 2240, který se od července 1999 vydělil z distriktu č.1920. Právě pomoc rakouských rotariánů byla po listopadu 1989 velmi významná jak při obnově již v předválečném období činných Rotary klubů, tak i při zakládání úplně nových klubů na československém území.

 Více než jeden a čtvrt milionu současných rotariánů sdružených v téměř 30 tis. klubech v rámci Rotary International na celém světě navazuje na činnost svých předchůdců v užší vzájemné celosvětové součinnosti, která se v současné době rychlé vzájemné komunikace mnohokrát zintenzívnila a umožňuje tak snadnější financování i rozsáhlých projektů. Rotary International významně spolupůsobí při výchově mladé generace, ať již na základě výsledků náročného výběrového řízení poskytováním krátkodobých a dlouhodobých studijních pobytů středoškolských studentů v zahraničí nebo poskytováním stipendií pro vysokoškolské studium v zahraničí. Mnoho let Rotary International také velmi intenzivně podporuje celosvětový boj proti obrně a negramotnosti, kde má největší podíl ze všech nadnárodních nevládních organizací. Odměnou za nezištnou práci je rotariánům nejen uspokojivý vnitřní pocit, ale také v rámci RI čestné uznání "Paul Harris Fellow" pro nejvýznamnější přispěvatele nadace Rotary. Každoročně je také udělováno vyznamenání Rotary za mezinárodní porozumění některé významné osobnosti nebo organizaci, jejíž život nebo práce mimořádným či vynikajícím způsobem naplňuje rotariánský ideál služby a pomoci, zejména při prosazování mezinárodního porozumění, důvěry a míru. Toto vyznamenání obdrželi např. v r. 1985 Světová organizace skautského hnutí nebo v r. 1990 náš prezident Václav Havel. Laureát této ceny obdrží kromě skleněné plastiky částku 100 tisíc dolarů, o které rozhodne na jaký charitativní účel ji věnuje.

 
   District 2204 - Česká republika a Slovensko    Dignitatis memores ad optima intenti   ©  Copyright   ®  Ing. Milan Harhovský   2009 - 2019