Rotary 1Club Kroměříž

             ► Pro členy klubu
         ROTARY KLUB KROMĚŘÍŽ         

   HOME
Úvodní stránka
  
   ROTARY INTERNATIONAL
Co je Rotary
Historie Rotary
  
   KLUB KROMĚŘÍŽ
Setkání Klubu
Členové klubu
Naše aktivity
Pomoc Japonsku
  
   MĚSTO KROMĚŘÍŽ
Naše město
      Rotary Klub Kroměříž


Co je to Rotary

Rotary je celosvětovou organizací vedoucích osobností z podnikatelských i odborných kruhů, kteří poskytují humanitární
a charitativní  pomoc, prosazují ve všech činnostech vysoké etické principy a přispívají k vytváření vzájemné důvěry a míru na celém světě.

Cíl Rotary

Základním cílem Rotary je ochota pomáhat druhému v každodenním životě a tento cíl lze dosáhnout pomocí:

Rozvoje přátelství jako příležitost být druhému prospěšný
Dodržování vysokých etických zásad v povolání i v soukromém životě a vytvářením hodnot, jež obohacují lidské společenství
Rozvíjení ideálu pomoci a služby v osobním životě, v povolání i ve společenské činnosti každého člena Rotary klubu
Podpora dobré vůle, směřující k mezinárodnímu porozumění a míru prostřednictvím světového společenství všech, které sjednocuje ideál ochoty ke vzájemné pomoci a službě.

Kdo je Rotariánem 

Členy klubu jsou dospělé osoby hodnotného charakteru a pověsti, které jsou majiteli, společníky, funkcionáři nebo řediteli v některém podniku, organizaci nebo instituci nebo kteří mají jiné významné společenské postavení. Rotariáni jsou členy toho klubu, který má své sídlo v obci, kde sídlí i jejich podnik nebo instituce, v níž působí, nebo kde alespoň sami trvale bydlí. Rotary má více jak 1 200 000 členů na celém světě
a těší se 100-leté tradici.

 

  Čtěte Good News!  


 
   District 2204 - Česká republika a Slovensko    Dignitatis memores ad optima intenti   ©  Copyright   ®  Ing. Milan Harhovský   2009 - 2018